do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  
Witaj na naszej stronie

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
 

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w LEKOWIE

 

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 


 

INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela 22 listopada 2020

 

8.00 – Słowieńsko – za parafian o łaskę zdrowia dla wszystkich

9.30 – Krosino – + Jan GOS (20+), +Wojciech KUKS (15+)

11.00 – Lekowo ++ „RÓŻANKI” z Róży Lekowskiej

12.30 – Klępczewo + Kazimiera HAWRANIAK (od uczestników pogrzebu)

 

Intencje za tydzień

 

I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020

 

8.00 – Słowieńsko – int. wolna

9.30 – Krosino – + Stanisława, Wacław, Edward BARTOSIAK

11.00 – Lekowo + Tadeusz RAKOWSKI, Kazimierz FOLWARSKI, Danuta WILCZEWSKA, Elżbieta KOŚCIK, ++ z tych rodzin

12.30 – Klępczewo – msza święta chrzcielna w intencji POLI oraz jej rodziców i chrzestnych


 

DRODZY PARAFIANIE

 

Znowu przed nami trudny czas, decyzją rządu od soboty

7 listopada 2020 w zgromadzeniach religijnych może przebywać

1 osoba na 15 m2:

 

w Słowieńsku może nas być do 10 osób,

w Krosinie do 16 osób,

w Lekowie do 10 osób,

w Klępczewie do 18 osób,

w Jastrzębnikach do 12 osób

 

w związku z tym pierwszeństwo uczestnictwa we mszy św. mają osoby, które zamówiły na dany dzień intencję mszalną

 

Proszę skorzystać z DYSPENSY biskupa i w tej sytuacji uczestniczyć we mszy św. za pośrednictwem TV lub radia

 

Msza św. w TVP 1 o godz. 7.00 i 11.00

POLSAT NEWS - 9.00

POLSAT RODZINA - 10.30 - dla dzieci

 


 

DYSPENSA

 

W nawiązaniu do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 r., wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. następującym wiernym:

 

 • osobom w podeszłym wieku;
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
 • osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
 • osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach w strefach tzw. „czerwonej” i „żółtej”.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Tych zaś, którzy mogą uczestniczyć we Mszach św. odprawianych w kościołach czy kaplicach, proszę o gorliwą modlitwę za całą wspólnotę Kościoła, a szczególnie za tych, którzy we Mszach św. uczestniczyć nie mogą.

 

 

Koszalin, dnia 16 października 2020 r.

Znak: B 23 - 26/20

 

 

                                                                                                        + Edward Dajczak

                                                                                              Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 


NASZ KOŚCIÓŁ W WIELKANOC 2020

 

GALERIA

 


DRODZY PARAFIANIE

 

W tygodniu od poniedziałku do środy jest możliwość spowiedzi, jeśli ktoś koniecznie tego pragnie po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Dbajmy o siebie i nie ryzykujmy, przyjmujmy Komunię św. duchową wzbudzając wielkie poragnienie przyjęcia Jezusa do serca i oglądajmy przekazy liturgii Wielkiego Tygodnia w TV i INTERNECIE

 

PROPOZYCJE MODLITW PRZED KOMUNIĄ ŚW. DUCHOWĄ:

 

Propozycja dla dzieci:

Panie Jezu, Ty zawsze  jesteś  przy  mnie. I za to Ci dziękuję z całego serca. Proszę naucz mnie kochać i postępować tak jak Ty, a będę szybko przemierzać drogę mojego życia. Będę znakiem Twojej miłości i będę Twoim uczniem wobec świata. Amen.

lub

Panie Jezu, przyjdź do mnie i wejdź do  mojego  serduszka. Pomóż mi kochać tak, jak Ty kochałeś innych. Pomóż mi czynić tylko dobre rzeczy, a unikać złych, bo bardzo Cię kocham i chcę zawsze być blisko Ciebie. Amen.

 

Propozycja dla dorosłych:

Panie  Jezu  wierzę, że  jesteś  prawdziwie  obecny w Najświętszym  Sakramencie. Kocham  Cię  ponad wszystko i pragnę Ciebie całą moją duszą. Ponieważ teraz nie mogę cię przyjąć w Komunii  sakramentalnej w moim kościele, dlatego proszę Cię, to Ty  przyjdź  teraz  duchowo   do   mojego   serca. A kiedy już do niego wejdziesz, przygarnę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie pozwól zatem, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Przedwieczny  Ojcze,  ofiaruję  Ci  Przenajświętszą Krew Twojego Syna  jako  wynagrodzenie za moje grzechy, jako  pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym iw intencjach Kościoła Świętego. Amen.

 

Niech Was Pan błogosławi i strzeże +

 

... z nadzieją na lepsze jutro - ks. Hubert

 


WAŻNE - PRZECZYTAJ !!!

 

Nowe zarządzenie bpa Edwarda Dajczaka

dotyczące WIELKIEGO TYGODNIA z dnia 3.04.2020 r. 

 

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY


 

 

 

 

Wielkopostne Czuwanie Młodych 2020

kliknij 


Zarządzenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dotyczące sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach

 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24 marca 2020 r. oraz ze „Wskazaniami Prezydium KEP” z dn. 25 marca 2020 r. postanawiam:

 

I. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 

II. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach

Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach, po konsultacjach
z księżmi naszej diecezji zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

 

Jeśli celebracja dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych, zarządzam, żeby sprawować
w nich liturgię także bez udziału wiernych z zewnątrz.

 

Wszystkie Msze św. należy sprawować według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Proszę informować wiernych, którzy zamówili intencję o tym, że zamówiona przez nich Msza św. zostanie odprawiona.

 

Poza czasem celebracji kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. Zalecam, aby przy wejściu do kościoła umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym.

 

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

 

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń.

Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji. Proszę Was, bądźmy razem. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów wszystkich kościołów naszej diecezji, które niech rozbrzmiewają codziennie o godz. 20.30.

 

III. Sakrament pokuty i pojednania

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem.

 

Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

 

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania.

 

W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne odpowiednie do sprawowania sakramentu pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – penitenta i spowiednika.

 

Należy bezwzględnie unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty i pojednania, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka.

 

Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że
w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 

IV. Komunia święta

W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania
z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

 

Dzieci uczestniczące we Mszach św. w pierwsze piątki, także proszę o przyjmowanie Komunii św. duchowej. Rodziców, katechetów i duszpasterzy, którzy prowadzą lekcję katechezy poprzez Internet, proszę o zachęcenie dzieci do modlitwy w te dni.

 

V. Posługa wśród chorych i osób w podeszłym wieku (np. pierwsze piątki lub soboty miesiąca)

Posługę wśród osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wszystkich wytycznych dotyczących zasad higieny. Przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Proszę jednak o to, aby otoczyć tych wiernych czułą troską duszpasterską, chociażby telefonując do nich i wyrażając duchową łączność.

 

VI. Zalecenia dotyczące kapelanów szpitali

W związku z tym, że w szpitalach przebywają osoby w stanie ciężkim bądź zagrożenia życia, proszę kapelanów będących pracownikami szpitali, o szczególną posługę sakramentalną wobec ciężko chorych i konających, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności higieniczno-sanitarnych oraz ustaleń z ordynatorami oddziałów. Wszystkie wydane wcześniej zalecenia obowiązują nadal.

 

VII. Opieka duszpasterska nad osobami starszymi i samotnymi

W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore, przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe. W diecezji działają, na ten moment już
z dużym doświadczeniem, wolontariusze oferujący pomoc przy zakupach czy innych sprawach dnia codziennego. W tym celu proszę kontaktować się z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które oferują pomoc. Caritas diecezjalna i Caritas parafialna także może wesprzeć osoby potrzebujące szczególnej opieki, w tym celu proszę o kontakt z Dyrektorem Caritas.

 

VIII. Pogrzeb

Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna.

 

IX. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Wszelkie decyzje, wobec tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, dotyczące I Komunii św., zostaną podjęte w po Wielkanocy. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (telefonicznym lub e-mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

 

X. Triduum Paschalne

Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

 

XI. Komunikacja z wiernymi w parafiach

Zachęcam do tego, aby kontaktować się ze swoimi wiernymi we wszystkie możliwe sposoby komunikacji (Internet, telefon). Jest to najlepszy sposób na prowadzenie duszpasterstwa w tym trudnym czasie.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania z zaleceniem wiernego jego przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

 

 

Koszalin, dn. 26.03.2020 r.

Znak: B23 – 11/20

 

                                                     + Edward Dajczak

                                           Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski


PROŚBA O MODLITWĘ ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

 

„Serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony” – napisał w komunikacie przewodniczący Episkopatu Polski.

 

Poinformował też, że przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco prosi, aby tego dnia odmówić również następującą modlitwę:

 

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

 

„Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy”


NIEDZIELNA MSZA ŚW. - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Drodzy Parafianie, zapraszam do Lekowa na mszę św. z IV niedzieli wielkiego postu:

 • w sobotę 21.03.2020 r. - godz. 17.00 (msza św. niedzielna)
 • w niedzielę 22.03.2020 r. - godz. 11.00

 

Przypominam, że liczba osób to maksymalnie 50

Siadamy zachowując bezpieczny odstęp od siebie

Osobo chore, zakatarzone, kaszlące, starsze, obawiające się zakażenia, dzieci i młodzież mogą skorzystać z dyspensy udzielonej przez ks. bpa Edwarda Dajczaka

 

Transmisje mszy św. w TV, radio i internecie:

 • Koszalin, Dom Miłosierdzia Bożego - godz. 11.00; 20.00 www.dobremedia.org
 • Koszalin, Katedra - godz. 10 (biskup) www.dobremedia.org
 • Słupsk, Sanktuarium św. Józefa - godz. 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 17.30; 18.30 www.swjozefslupsk.pl
 • Piła, Parafia pw. Świętej Rodziny - godz. 11 www.facebook.com/ParafiaSwietejRodziny/
 • o godz. 7:00 w TVP1 Msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
 • o godz. 9:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
 • o godz. 13:00 Msza św. w TVP POLONIA

 

GORZKIE ŻALE

Piła, Parafia pw. Świętej Rodziny - niedziela godz. 17.15 www.facebook.com/ParafiaSwietejRodziny/

 

DROGA KRZYŻOWA

Koszalin, Fundacja SMS z Nieba - codziennie godz. 23.00 www.facebook.com/smsznieba/
Koszalin, Dom Miłosierdzia Bożego - piątki godz. 18.00 - www.dobremedia.org


 


 

 

TRANSMISJA REKOLEKCJI Z KATEDRY KOSZALIŃSKIEJ

"REKOLEKCJE NA TRUDNE CZASY"

BP EDWARD DAJCZAK

 

 

 


DRODZY PARAFIANIE

 

W związku z zaistniałą sytuacją, bardzo usilnie proszę - jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną. Pozostali niech pozostaną w domu korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

 

pozostańmy na modlitwie

ks. Hubert - Wasz proboszcz


REKOLEKCJE "W SIECI"

 

„Rekolekcje na trudne czasy”. Będą one transmitowane na stronie Dobrych Mediów – dobremedia.org (także YouTube oraz Facebook) z koszalińskiej Katedry, codziennie o godz. 20:30, począwszy od niedzieli 15.03.2020 r.

 

 

Zobacz ZAPROSZENIE KS. BPA EDWARDA DAJCZAKA


Z OSTATNIEJ CHWILI

NAJNOWSZE DECYZJE 

 

We wszystkich Mszach św. (także Mszach ślubnych czy pogrzebowych) może brać udział maksymalnie 50 osób (łącznie wewnątrz kościoła i na zewnątrz), włączając w to duchowieństwo parafialne, posługujących w liturgii i uczestników. Przed wejściem do kościoła czy kaplicy należy przeliczyć wiernych i poprosić, aby usiedli od siebie możliwie daleko, zachowując bezpieczną odległość. Odpowiedzialnymi za wykonanie tego zarządzenia są Księża Proboszczowie. Bp Edward Dajczak prosi ograniczyć uczestnictwo ministrantów w liturgii.

 

Do odwołania jedynym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. Z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzićz Hostią na dłoni od szafarza.

 

Zawieszone są wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe (również miejskie), Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, biskup zachęca do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Pamiętajmy o słowach Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), w tych okolicznościach zachęcajmy do pielęgnowania modlitwy rodzinnej.

 

 

Biskup Edward Dajczak podjął decyzję o przeniesieniu rekolekcji dla dorosłych, podobnie jak w sytuacji rekolekcji szkolnych, na termin,  w  którym  będą  mogły  zostać  one  zorganizowane  w  taki  sposób,  żeby  nie  zagrażały zdrowiu uczestników. Jednocześnie zachęca, aby wierni w tym czasie,w którym miały odbywać się rekolekcje,trwali na błagalnej modlitwie,pozostając w swoich domach. Dlatego z przykrością informuję, że ODWOŁUJĘ REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NASZEJ PARAFII i proszę o codzienną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia

 

ks. Proboszcz - Hubert Smołkowicz

 


 

 


UWAGA!!! FORMACJA PRZED BIERZMOWANIEM


Zgodnie z decyzjami władz państwowych o zamknięciu wszystkich placówek o światowych i szkół wyższych na dwa tygodnie, piątkowe spotkania formacyjne młodzieży starszej (szkoła średnia) - ZOSTAJĄ ODWOŁANE !!!


 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

 

Parafia MB Nieustającej Pomocy w Świdwinie, organizuje kurs przedmałżeński od 28 lutego co piątek o godz. 19.00 dla par, które chcą w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny związek małżeński a nie mają takiego kursu, bądź zaświadczenia ze szkoły średniej. Kurs jest konieczny do zawarcia sakramentu małżeństwa. Chętni zgłaszają się sami w parafii w Świdwinie.

 


NIE ŻYJE KS. DR WOJCIECH WÓJTOWICZ - REKOLEKCJONISTA I REKTOR WSD W KOSZALINIE

 

 

zginął 13 stycznia ok godz. 17.00 w wypadku samochodowym... ominął sarnę i uderzył w drzewo, poniósł śmierć na miejscu... Głosił nam rekolekcje wielkopostne... Miał 44 lata... mieliśmy wielkie szczęście, że był u nas...

Pogrzeb śp. ks. Wojciecha 17.01.2020 o godz. 11.00 w Miastku

 

Wspomnienie...


 

Kolęda w Ciechnowie w sobotę 25.01.2020, od 10.00

w Krosinie pozostałe domy od ok. godz. 12.30 również w sobotę

 

Plan kolędy może być modyfikowany

w zwiazku z nagłymi sytuacjami tj. pogrzeb, choroba

 

Proszę zwrócić uwagę na godziny rozpoczęcia kolędy

 

 


BOŻE NARODZENIE 2019

 

Wigilijne msze święte:

Słowieńsko – 20.00

Krosino – 21.15

Klępczewo – 22.30

 

Pasterka w Lekowie o północy – 24.00

 

Uroczystość Bożego Narodzenia msze św.:

Słowieńsko – 9.00

Krosino – 10.00

Lekowo – 11.15 !!!

Klępczewo – 12.30

Jastrzębniki – 13.45

 

Kolęda 2019:

Sobota - 28 grudnia od 10.00 – Kunowo, 10.30 – Cieszyno

Poniedziałek - 30 grudnia od 10.00 – Przymiarki, od 12.30 – Jastrzębniki

Wtorek – 31grudnia od 11.00 – Kartlewo


 

FORMACJA PRZED BIERZMOWANIEM - I rok formacji

 

W sobotę 21 grudnia o godz. 19.00 w Świdwinie w kościele MB Nieustającej Pomocy rozpocznie się dekanalne czuwanie młodych, na które zapraszamy młodzież parafii oraz kandydatów do bierzmowania. Szczególnie zapraszam kandydatów z VIII klasy SP w ramach przewidzianego spotkania w grupach. Zamiast spotkania w piątek proszę byśmy jeśli to możliwe spotkali się w sobotę w Świdwinie o 19.00 w kościele mariackim


REKOLEKCJE ADWENTOWE

 

Sobota 14.12

9.30 – Krosino

11.00 – Lekowo

12.30 – Klępczewo

15.30 – Jastrzębniki

17.00 – Słowieńsko

 

Niedziela 15.12

8.00 –Słowieńsko

9.30 - Krosino

11.00 – Lekowo

12.30 – Klępczewo

13.45 – Jastrzębniki

 

Poniedziałek 16.12

16.00 – Klępczewo (15.45 – spowiedź)

17.30 –Lekowo (16.30 –spowiedź)

19.00 – Krosino (18.30 – spowiedź)

 


Incje różańcowe październik 2019:

 

Lekowo: O błogosławieństwo Boże dla studentów rozpoczynających nowy rok akademicki, by zdobywając wiedzę nie zapomnieli o kształtowaniu swojej wiary
Krosino: O błogosławieństwo Boże w przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu młodego pokolenia dla nauczycieli, wychowawców i katechetów
Klępczewo: Diecezjalna: aby Pan pobudził serca wielu nowych osób do modlitwy nieustającej we wspólnocie Żywego Różańca

 


I KOMUNIA ŚW 2020

 

Spotkanie z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św. w naszej parafii, odbędzie się 1 października (wtorek) o godz. 18.00 w Lekowie. W czasie Mszy św. poświęcę różańce dzieciom, które należy im zakupić. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbędzie się 17 maja 2020 roku.


Intencje Żywego Różańca na wrzesień 2019:

 

Lekowo – aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej w Sanktuarium MB Bolesnej w Skrzatuszu

Krosino – o Dary Ducha św. dla dzieci i młodzieży w rozpoczynającym się roku szkolnym

Klępczewo – aby Pan obdarzył naszą diecezję powołaniami kapłańskimi


FORMACJA PRZED BIERZMOWANIEM - ZAPISY 2019

 

W piątek 6 września po mszy św. zapraszam na pierwsze spotkanie organizacyjne chętnych z klasy 8 SP , który chcą rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Początek spotkania w kościele o 18.30

 


DRODZY PARAFIANIE

 

 

Niech święta Narodzenia Miłości będą dla Was okazją

do otwarcia się na łaski płynące od Bożej Dzieciny.

Życzę Wam RADOŚCI płynącej z serca

napełnionego pokojem i ŚWIĘTOŚCI !!!

 

ks. Hubert Smołkowicz - wasz proboszcz

 

 

 

Msze święte wigilijne:

 

Słowieńsko – 20.00

Krosino – 21.15

Klępczewo – 22.30

 

Pasterka w Lekowie o 24.00

 

 


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA - I ETAP

 

Spotkanie organizacyjne rozpoczynające przygotowanie

do sakramentu bierzmowania dla uczniów klas VIII SP i III Gimnazjum,

należących do parafii w Lekowie

odbędzie się w piątek 7 września o 18.30 w kościele

 


 

 

BIERZMOWANIE 23.05.2018

 


KTO MOŻE ZOSTAĆ CHRZESTNYM?

 

W związku z coraz częstszymi sytuacjami nieporozumień:

 

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on (...) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (Kan. 872).

 

Zauważmy że prawo wymaga przynajmniej jednego chrzestnego. (Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (Kan. 873)). Podkreślone również tutaj zostają obowiązki chrzestnego. Oczywiście, aby pomóc w rozwoju w wierze dziecku najlepiej jest czynić to poprzez przykład własnego życia wiarą (modlitwa i udział w sakramentach). Zauważmy też, że niedopuszczalne jest również, aby chrzestny był jedynie wpisany w księgę, a w czasie chrztu był nieobecny.

 

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; (żyje w sakramentalnym małżeństwie, lub jest stanu wolnego, nie żyje w wolnym związku, lub związku cywilnym)
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874).

Myślę, że największy problem pojawia się z drugą częścią odnośnie punktu 3. Co to znaczy: prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Bardzo ważne jest tutaj świadectwo swojej wiary, którą dany kandydat składa. Oczywiście chodzi o fakt jego uczciwości do Bożych przykazań: niedzielna i świąteczna Eucharystia, przyjmowane sakramenty oraz życie zgodne z nauczaniem Chrystusa na co dzień. Kandydaci na chrzestnych winni przynieść ze swojej parafii zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić (a nie zaświadczenie, że byli bierzmowani).

 


 

WERYFIKACJA ROCZNA KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

1.Kacper Szwaja - tak

2.Gabrysia Folega - tak

3.Aleksandra Połowin - tak

4.Jakub Szczurko - tak

5.Przemysław Wiśniewski - tak

6.Emil Skwarek - tak

7.Aleksandra Grzelak - tak

8.Małgorzata Salamon - bez weryfikacji

9.Marcel Wołowski - tak

10.Mateusz Borowy - tak

11.Roman Bieniek - tak


KOLĘDOWANIE W LEKOWIE

 

Dnia 14 stycznia 2018r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Lekowie o godz. 17.00 odbył się już czwarty koncert kolęd i pastorałek. Tym razem w wykonaniu scholi młodzieżowej z parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu. Wydarzenie to zgromadziło w parafialnym kościele tych, którzy we wspólnej kolędzie wielbić chcieli Narodzonego Jezusa - licznie przybyłych mieszkańców Lekowa i okolicznych miejscowości. Wierni wraz z młodymi ludźmi mieli okazję nie tylko wysłuchać przygotowanych w ciekawych aranżacjach utworów, ale również przyłączyć się do wspólnego śpiewu.

Jako pierwsza wykonała "Kolędę Maryi" – Karolina Bożek, przedstawicielka społeczności Lekowskiej, a wszystkich licznie zgromadzonych powitał ks. Proboszcz Hubert Smołkowicz.

Następnie swoje wokalne możliwości zaprezentowała  schola młodzieżowa z Wałcza. W ich wykonaniu usłyszeliśmy jedenaści utworów, m.in. „Z narodzenia Pana”, „Wśród nocnej ciszy”, „Triumfy Króla niebieskiego”, „Gloria”, „Mizerna cicha” oraz wiele innych kolęd tradycyjnych . Piękne wykonanie każdego utworu w harmonii głosowej niosło ogromną radość i spokój. Można było choć na chwilę oderwać się od trosk życia codziennego, zapomnieć o kłopotach i smutkach.

Rozbrzmiewały nie tylko kolędy, ale także cudowne pastorałki w wykonaniu Mai Brożek ze scholi dziecięcej WIECZERNIK z Wałcza. 

Koncert z pewnością zadowolił licznie zgromadzonych gości o czym może świadczyć ciepłe przyjęcie i gromkie oklaski, które wynagrodziły trud przygotowań do koncertu.

Bożonarodzeniową aurę koncertu budowała

 
© 2020 parafialekowo.pl | Tworzenie stron internetowych