do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  
Duszpasterstwo » Bierzmowanie

FORMACJA ROK II (2017/2018)

 

Lista kandydatów do sakramentu bierzmowania

z III klas Gimnazjum

 

1.Kacper Szwaja (L)

2.Gabrysia Folega (L)

3.Aleksandra Połowin (Kl)

4.Jakub Szczurko (L)

5.Przemysław Wiśniewski (C)

6.Emil Skwarek (L)

7.Aleksandra Grzelak (Kr)

8.Małgorzata Salamon (L)

9.Marcel Wołowski (S)

10.Mateusz Borowy (Kr)

11.Roman Bieniek (Kr)

12.…………………………….

13.Daria Wiśniewska (dorosła) (C)

 


 

Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas ponadgimnazjalnych

po rocznej formacji

 

Julia Skwarek

Małgorzata Puszkiewicz

Magdalena Szewczak

Agata Szwedun

Adrian Piotrowski

Damian Oręczak

Mateusz Pawlik

Magdalena Krupska

Karolina Pieda

Katarzyna Migała

Alicja Pawelec

Natalia Borecka

Waleria Kowalska

Karolina Moczulska

Diana Dudzińska

Jakub Nizioł

Grzegorz Gasparowicz

Dawid Wojewoda

Dominik Jagodziński

Klaudia Kaunecka

 

Agata Mołodowicz ?

Patryk Muszyński ?

 

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania 15 maja 2015 roku - zostały dopuszczone następujące osoby:

 

 1. Patrycja Salamon
 2. Magdalena Chodyko
 3. Piotr Wiśniewski
 4. Aleksandra Rozmus
 5. Tomasz Rozmus
 6. Mateusz Świątczak
 7. Klaudia Folega
 8. Daria Jakubiak
 9. Julia Kaunecka
 10. Eliza Wojna
 11. Karolina Pawelec
 12. Karolina Kowalska
 13. Aleksandra Kowalska
 14. Klaudia Mańkowska
 15. Martyna Serafin
 16. Katarzyna Mączka
 17. Aleksandra Adamska
 18. Krzysztof Kołodziej
 19. Martyna Ziółkowska
 20. Sebastian Telej
 21. Agnieszka Osicka
 22. Jakub Janasik
 23. Paula Rusek
 24. Rafał Kieruzel
 25. Anna Kieruzel
 26. Dawid Ginda
 27. Szymon Glapa
 28. Kamil Pieda
 29. Natalia Mańkowska
 30. Magdalena Rakowska
 31. Jacek Bajer
 32. Kordian Nizioł
 33. Aleksandra Szewczak

Terminarz spotkań indywidualnych

 

Piątek 10.04.2015 - od 16.30 – 17.30

 

Patrycja Salamon
Magdalena Chodyko
Piotr Wiśniewski
Aleksandra Rozmus
Tomasz Rozmus
Mateusz Świątczak
Klaudia Folega
Daria Jakubiak
Julia Kaunecka
Eliza Wojna
Karolina Pawelec

 

Piątek  10.04.2015 - od 18.45 – 19.45

 

Karolina Kowalska
Aleksandra Kowalska
Klaudia Mańkowska
Martyna Serafin
Katarzyna Mączka
Aleksandra Adamska
Krzysztof Kołodziej
Martyna Ziółkowska
Natalia Mańkowska
Agnieszka Osicka
Jakub Janasik
Paula Rusek

 

Sobota 11.04.2015 - od 18.45 – 19.45

 

Rafał Kieruzel
Anna Kieruzel
Dawid Ginda
Szymon Glapa
Kamil Pieda
Kamil Jagodziński
Sebastian Telej
Magdalena Rakowska
Jacek Bajer
Kordian Nizioł
Aleksandra Szewczak

Przemysław Włodarczyk

 

Na spotkanie przynosimy książeczkę z opinią katechety, ofiarę i akt chrztu (ochrzczeni poza parafią Lekowo) – spotkanie jest obowiązkowe. Kto z jakichś powodów nie będzie mógł być w wyznaczonym terminie powinien pojawić się w jednym z dwóch pozostałych, albo zgłosić to na maila parafialekowo@wp.pl i umówić się w trybie pilnym do 15.04.2015

 


 

LISTA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W 2015 ROKU - STAN NA 13.03.2015

 

 1. Patrycja Salamon
 2. Magdalena Chodyko
 3. Piotr Wiśniewski
 4. Aleksandra Rozmus
 5. Tomasz Rozmus
 6. Mateusz Świątczak
 7. Klaudia Folega
 8. Daria Jakubiak
 9. Julia Kaunecka
 10. Eliza Wojna
 11. Karolina Pawelec
 12. Karolina Kowalska
 13. Aleksandra Kowalska
 14. Klaudia Mańkowska
 15. Martyna Serafin
 16. Katarzyna Mączka
 17. Aleksandra Adamska
 18. Krzysztof Kołodziej
 19. Martyna Ziółkowska
 20. Sebastian Telej
 21. Agnieszka Osicka
 22. Jakub Janasik
 23. Paula Rusek
 24. Rafał Kieruzel
 25. Anna Kieruzel
 26. Dawid Ginda
 27. Szymon Glapa
 28. Kamil Pieda
 29. Kamil Jagodziński
 30. Natalia Mańkowska
 31. Magdalena Rakowska
 32. Jacek Bajer
 33. Kordian Nizioł
 34. Aleksandra Szewczak

 

 

Ojciec Święty o sakramencie bierzmowania"Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój"

 

 

Tekst papieskiej katechezy:

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!
W tej trzeciej katechezie o sakramentach zastanowimy się nad bierzmowaniem, które należy pojmować wraz z chrztem, z którym jest nierozerwalnie związany. Te dwa sakramenty, wraz z Eucharystią, tworzą wyjątkowe wydarzenie zbawcze nazywane "wtajemniczeniem chrześcijańskim" - w którym jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i stajemy się nowymi stworzeniami i członkami Kościoła. Właśnie dlatego początkowo te trzy sakramenty były sprawowane w jednym wydarzeniu, na zakończenie procesu katechumenalnego, zazwyczaj podczas Wigilii Paschalnej. W ten sposób przypieczętowywano proces kształtowania i stopniowego włączania do wspólnoty chrześcijańskiej, który mógł trwać nawet kilka lat. Czyniono krok za krokiem, aby dotrzeć do chrztu, następnie bierzmowania i Eucharystii.
Powszechnie mówi się o sakramencie "Krzyżma", słowo, które oznacza "namaszczenie". I rzeczywiście, przez olej nazywany "krzyżmem świętym" zostajemy upodobnieni, w mocy Ducha Świętego do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym "namaszczonym", "Mesjaszem", "Świętym Boga". W Ewangelii czytanej na początku obecnej audiencji (Łk 4,16-21) słyszeliśmy jak Jezus czyta proroctwo Izajasza i odnosi je do siebie: Ja jestem posłany, namaszczony na tę misję.
Określenie "konfirmacja" - umocnienie przypomina nam, że sakrament ten przynosi wzrost łaski chrzcielnej: ściślej jednoczy nas z Chrystusem; udoskonala naszą więź z Kościołem; udziela nam specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary, do wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1303). Dlatego trzeba się zatroszczyć aby nasze dzieci, nasza młodzież otrzymała ten sakrament. Oczywiście wszyscy troszczymy się, żeby zostali ochrzczeni, i to dobrze. Ale może nie troszczymy się tak samo o to, by otrzymali bierzmowanie. Wówczas pozostają w pół drogi i nie otrzymują Ducha Świętego, który jest tak ważny w życiu chrześcijańskim, bo daje nam moc, byśmy szli naprzód. Pomyślmy trochę: czy rzeczywiście troszczymy się, aby nasze dzieci i młodzież otrzymała bierzmowanie? To naprawdę ważne!
Oczywiście ważne jest zapewnienie kandydatom do bierzmowania dobrego przygotowania, które powinno zmierzać, by ich doprowadzić do osobistego przylgnięcia do wiary w Chrystusa i obudzić w nich poczucie przynależności do Kościoła.
Bierzmowanie, tak jak każdy sakrament, nie jest dziełem ludzi, ale dziełem Boga, który troszczy się o nasze życie, aby nas kształtować na obraz Jego Syna, aby nas uczynić zdolnymi do miłowania, tak, jak On. Bóg czyni to wylewając swego Ducha Świętego, którego działanie przenika całą osobę i całe życie, co ukazuje się w siedmiu darach, na które zawsze wskazywała tradycja, w świetle Pisma Świętego. Nie mam zamiaru was dzisiaj pytać, czy pamiętacie jakie to są dary. Może wszyscy by to powiedzieli, ale nie jest to konieczne. Ja to powiem w waszym imieniu. Są to dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Te dary otrzymujemy od Ducha Świętego właśnie w sakramencie bierzmowania. Zamierzam im poświęcić katechezy, które nastąpią po tych obecnych, o sakramentach.
Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On, sam Chrystus będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój. Pomyślcie jakie to ważne, że przez Ducha Świętego przychodzi sam Chrystus, aby wszystko to czynić pośród nas i dla nas. Dlatego tak ważne jest to, aby dzieci i młodzież otrzymali ten sakrament.
Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, że wszyscy otrzymaliśmy bierzmowanie! Pamiętajmy o tym przede wszystkim, aby dziękować Panu za ten dar, a także, by Go prosić, żeby nam pomógł żyć jako prawdziwi chrześcijanie, zawsze kroczyć z radością Ducha Świętego, który został nam dany.

 
© 2022 parafialekowo.pl | Tworzenie stron internetowych