do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  
e-Katecheza dla uczniów » Klasa VII

Katecheza

 

Szczęść Boże,
Dzisiaj proponuję taką katechezę, trochę treści poważnej, a trochę wesołej
https://view.genial.ly/5e81f0a75384180d8dc87165/presentation-niedziela-palmowa?fbclid=IwAR03tZijxgGSTvhAINLlnyS9jHs5ND6dY6d4rM81qcsFhhfRNqLsmxIvHVg
Temat: Niedziela Palmowa
Notatka: Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, kiedy to Pan Jezus ustanowi Eucharystię i Kapłaństwo, zostanie wydany, będzie cierpiał i umrze na krzyżu. (Patrz punkt 9)

Zadanie: Odpowiedz na pytanie i zapisz w zeszycie:
Dlaczego rzucano pod nogi jadącego Jezusa gałązki palmowe?

Zachęcam Cię do modlitwy w tym trudnym czasie i oglądania transmisji mszy św. w TV
Zostań z Bogiem - ks. Hubert

 

Katecheza

 

Temat: Głosić wszystkim narodom Dobrą Nowinę (podręcznik str. 70-73)

 

Przeczytaj w skupieniu treść z podręcznika i jako notatkę wypisz w zeszycie:

1. Etapy powstawania Ewangelii

2. Kto i kiedy napisał daną Ewangelię

 

Jeśli nie masz podręcznika skorzystaj z tekstu zamieszczonego poniżej

 

Etapy powstawania Ewangelii

Jak przekazywano słowa i czyny Jezusa?

Za życia i działania Jezusa, ani On ani Jego uczniowie nie spisywali Jego czynów i słów. Również po Jego odejściu do Ojca uczniowie tylko opowiadali  o Jego życiu i nauce.

Ustny przekaz informacji w owych czasach odgrywał o wiele większą rolę, niż sobie wyobrażamy dziś, kiedy niemal wszystkie wiadomości utrwala się na piśmie. Zapamiętywanie ludziom tamtych czasów ułatwiały udoskonalone metody przyswajania i utrwalania wiadomości, zwłaszcza gdy one pochodziły od sławnych i uwielbianych przez uczniów nauczycieli.

Ci, którzy uwierzyli w Jezusa jako Zbawiciela, żyli we wspólnotach, w których głoszono słowa i czyny Chrystusa oraz czuwano, aby nie przepowiadano niczego innego jak tylko to, czego nauczali Apostołowie. Pierwsza i bardzo ważna wspólnota istniała w Jerozolimie, stolicy kraju, w którym żył, nauczał, działał i umarł Jezus. W Palestynie, ojczyźnie chrześcijaństwa, a zwłaszcza w Jerozolimie żyli świadkowie nauki i wydarzeń z życia Jezusa: władze odpowiedzialne za Jego śmierć, uczniowie, krewni i Jego wrogowie. Takie środowisko nie sprzyjało powstaniu zmyślonych opowieści  o Jezusie. Przekazywane informacje można było zawsze łatwo sprawdzić, czy odpowiadają prawdziwym faktom.

Dość wcześnie, w miarę jak malała liczba bezpośrednich świadków, rodziła się konieczność spisywania słów i czynów Jezusa Chrystusa. Świadczy o tym stwierdzenie św. Łukasza, jednego z Ewangelistów: „Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa” (Łk 1, 1-2). W ten sposób powstawały zbiory pisane, ułożone tematycznie. Jedne obejmowały słowa Jezusa, inne szczególnie przypowieści, jeszcze inne polemiki Jezusa z przeciwnikami. Istniały również zestawy cudów. Te pisma nie zachowały się do naszych czasów. Stanowiły one jednak materiał, obok ustnych świadectw, który służył przy powstawaniu pism bardziej całościowych, nazwanych Ewangeliami.

Mamy cztery Ewangelie. Ewangelia według św. Marka została napisana pod koniec lat sześćdziesiątych, św. Łukasza – pod koniec lat siedemdziesiątych, św. Mateusza – osiemdziesiątych, a św. Jana – około 100 roku.

Niewielka odległość czasowa między powstaniem Ewangelii a życiem Jezusa potwierdza ich wartość historyczną. Ewangelie powstały, kiedy jeszcze żyli naoczni świadkowie słów i czynów Jezusa.

Z treści autentycznie historycznych Ewangeliści zredagowali jednak dzieła, których centralnym punktem była nie tyle informacja historyczna, ile raczej przekazywanie orędzia zbawienia, które miało miejsce w historii. O czynach i słowach Jezusa Chrystusa opowiadali już w świetle Jego zmartwychwstania i wywyższenia.

 

Pozdrawiam i pamiętaj ZOSTAŃ W DOMU

ks. Hubert

 

 

Katecheza: Triduum Paschalne

 

Drodzy uczniowie, proszę byście w czasie pobytu w domu obejrzeli krótki film na YouTube oto link https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM tytuł Symbolika Triduum Paschalnego, skorzystali również z zasobów internetu. Następnie opisz Triduum paschalne uwzględniając najważniejsze elementy tych dni, kolejność zdarzeń w czasie liturgii oraz symbolikę poszczególnych dni.
 

Pracę napisz w edytorze tekstowym np. WORD czcionką wielkości 12, Times New Roman, możesz napisać ręcznie i zrobić zdjęcie telefonem, a potem wyślij na adres: splekowo@wp.pl lub przez Facebooka na moim profilu jako wiadomość

Pozdrawiam ks. Hubert

 
© 2022 parafialekowo.pl | Tworzenie stron internetowych